De verwachtingen van onze stakeholders, werknemers en klanten (lokale overheden en particulieren) en van de stadsbewoners in het algemeen, evolueren. Dit heeft ons ertoe aangezet de volgende vraag te stellen: “Welke rol wil onze Groep spelen in haar bedrijfsomgeving, zowel nu als in de toekomst?”. Bij het beantwoorden van deze vraag kwamen we tot de definitie van het bedrijfsdoel van INDIGO Group als “Openbare ruimtes opstellen voor vreedzame stadsbeweging”. Deze doelstelling vormt de dagelijkse leidraad voor het handelen van onze medewerkers en heeft de strategische langetermijnvisie van ons bedrijf getransformeerd.

Het belangrijkste probleem voor de steden van de toekomst is het vrijmaken van de straten om ruimte te maken voor andere mobiliteitsoplossingen (voetgangers, fietsen, deelwagens, enz.), groene ruimten en sociale ruimten (terrasjes, cafés, enz.). Ook last mile delivery moet worden opgeschaald om de 15-minute-city te realiseren.

Ons innovatievermogen zal ons in staat stellen in te spelen op deze gloednieuwe behoeften. Onze bedrijfsdoelstelling, “Openbare ruimtes opstellen voor vreedzame stadsbeweging”, gaat bovendien in op deze uitdagingen. Het zorgt ervoor dat de weg, voor wat volgens ons de steden van de toekomst moeten zijn,  stressvrij, minder druk, milieuvriendelijker en meer inclusief maakt.

Om dit doel te bereiken, kunnen wij de manier waarop onze parkings, infrastruur en stedelijke logistieke diensten in stadscentra worden gebruikt, verrijken. Zo kan onze infrastructuur bijvoorbeeld dienen als oplaadruimte voor e-voertuigen, culturele trefpunten en zelfs als gastheer voor evenementen. De mogelijkheden zijn eindeloos en wij kunnen talloze oplossingen ontwerpen om aan de behoeften van onze klanten en hun gebruikers te voldoen.

Deze nieuwe doelstelling bevestigt ons vermogen om een ecosysteem rond onze Groep te openen en vorm te geven en om onszelf opnieuw uit te vinden door “on-demand” diensten te creëren. Onze exploitatieruimtes, die meer zijn dan alleen maar parkings, staan nog steeds centraal in onze asset management-activiteit. Steden zijn onze werkterreinen: wij werken naar, met en voor steden. En in die toekomstige stedelijke ruimten willen wij tegemoetkomen aan de wensen van de stadsbewoners, namelijk minder stress, lawaai, vervuiling, minder verkeer, enz. En met de toenemende en steeds gevarieerdere bewegingen van mensen en goederen zetten we innovatieve oplossingen in om deze stromen te beheren, door het aanbieden van last-mile delivery, proximity services, e-vehicles, enzovoort.