Toen Indigo het beheer van het parkeerterrein in 2011 overnam, had het ziekenhuisbestuur heel wat problemen: te weinig parkeerplaatsen voor patiënten en werknemers, hoge kosten om de situatie onder controle te houden, een slechte configuratie van de parkeerterreinen, inkomstenverlies, defecte controlepunten, ouderwets materiaal en tal van klachten van gebruikers.

We herstructureerden het parkeerterrein, moderniseerden al het materiaal en implementeerden bepaalde strategieën om de beschikbaarheid, toegankelijkheid en controle maximaal te benutten. Dat betekent dat patiënten naar vrije parkeerplaatsen geleid worden, en dat we het aantal werknemers in elke sectie onder controle houden. Zo sturen we de jongste werknemers naar alternatieve sites. Daarnaast houden we statistieken bij om de activiteiten op de behoeften af te stemmen, om het besluitvormingsproces te verbeteren en om klachten af te handelen. We springen selectief om met het verlenen van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse vergunningen.

Van een parkeerterrein met heel wat problemen maakte Indigo een winstgevend parkeerterrein dat optimale kwaliteit vooropstelt.

Indigo Group

The INDIGO Group presents its vision and actions in terms of social, societal and environmental responsibility

Learn more about our CSR
and download our “2020 Sustainable development” brochure