Bewezen ervaring in inspectie en boetes

Met twintig jaar ervaring in inspectie en geldinzameling in het Verenigde Koninkrijk, België en Spanje kunnen we het hele of een deel van het managementproces in goede banen leiden. Daarbij stemmen we onze aanpak af op het beleid en budget van de stad.

Het uitschrijven van parkeerboetes (nu ‘forfaitaire parkeerretributie’ of ‘forfait de post-stationnement’/FPS in Frankrijk) kan ook aan een derde partij uitbesteed worden.

Indigo stelt op dit moment zo’n 1.000 inspecteurs tewerk in Europa. Sommigen beschikken daarbij over automatische nummerplaatherkenning.

Inzamelingsbeheer

Indigo beschikt over tal van succesvolle, ‘naadloze’ digitale oplossingen voor het traceren van alle aspecten van niet-betalingen, inspecties en correspondentie en kan een zaak zelfs voor een speciale administratieve rechtbank brengen. In Frankrijk is dat de Commission du Contentieux du Stationnement Payant (CCSP, een geschillencommissie). Indigo kan eveneens het in ontvangst nemen van forfaitaire parkeerretributies in goede banen leiden en aan het rechtsgeding voorafgaandelijke
verplichte administratieve verhalen (‘recours administratifs préalables obligatoires’, RAPO).

Voor de Franse autoriteiten kunnen we instaan voor:

  • inspecties door agenten met en zonder wagens met nummerplaatherkenning;
  • – het controleren van het uitschrijven en ontvangen van forfaitaire parkeerretributies (voorheen parkeerboetes) door middel van het complete inzamelingsproces en het afhandelen van onbetaalde boetes door het coördineren van administratieve centra;
  • – het beheer van aan het rechtsgeding voorafgaandelijke
    verplichte administratieve verhalen (RAPO) en een correcte afhandeling van geschillen.

Indigo kan zijn human resources en zijn technologische tools efficiënt inzetten voor een flexibele, optimale organisatie.