Indigo helpt zijn klanten om hun prijsbeleid te optimaliseren en de bezettingsgraad van hun parkeerplaatsen te maximaliseren. Dankzij onze ervaring in strategische controle (businessintelligentie, winst- en inkomstenbeheer) in de parkingsector kan Indigo een complete prijs- en financiële service aanbieden voor allerlei parkeerfaciliteiten: luchthavens, hotels, treinstations, ziekenhuizen, parkeerterreinen in stadscentra enz.

We helpen lokale autoriteiten om een prijsbeleid voor ‘on-street’ parkings op te stellen, dat afgestemd is op de uitdagingen van elke gemeente: vernieuwing van het stadscentrum, betere rotatiesnelheden, opwaardering van de omgeving …

Analyseren van en anticiperen op het gedrag van gebruikers

Parkingbeheer genereert gegevens van verschillende bronnen, zoals online reservatiesystemen, de verkoop van seizoenstickets, uitgangen en de betaalgeschiedenis. We ontwikkelden dan ook een softwareprogramma voor parkingbeheer, zodat we onze klanten alle informatie en verslagen ter beschikking kunnen stellen.

Onze strategische controle- en verfijnde analysetools kunnen ingezet worden om activiteiten bij te houden door middel van besturingspanelen en dynamische verslagen, of om toegang te krijgen tot ruwe data. Dat betekent dat onze klanten in realtime in het oog kunnen houden hoe hun faciliteiten gebruikt worden.

Er kunnen teven voorspellende analyses en gedetailleerde ad hoc verslagen opgesteld en met elkaar vergeleken worden. Het aantal oproepen voor Connecpark™ kan bijvoorbeeld vergeleken worden met het aantal werknemers en het aantal gewerkte uren. Dankzij dit soort services kunnen we anticiperen op specifiek gedrag van gebruikers op middellange en lange termijn, en onze middelen hierop afstemmen.

Enkel de beste dienstverlening

Het is onze ambitie om op basis van onze analyse het juiste product op het juiste moment en voor de juiste prijs aan de juiste persoon te verkopen. Door de gebruikersgegevens grondig te onderzoeken, kunnen we de parkingservices uitstekend beheren.

Winstbeheer (of realtime prijsbeleid) maakt integraal deel uit van ons inkomstenbeheer. Het gaat om een dynamische prijsstrategie die uitbaters en managers de kans geeft om hun services af te stemmen op de vraag.

We kunnen innovatieve, nieuwe producten (pakketten, passen) lanceren en hun impact en de impact van marketingcampagnes analyseren. Ze kunnen verder ontwikkeld en aangepast worden, met een betere kwaliteit en klantgerichte dienstverlening als resultaat.

Optimaal middelenbeheer

We werken nauw met onze klanten samen om alle inkomstenbronnen te optimaliseren. We analyseren de performance zorgvuldig tijdens regelmatige bijeenkomsten en helpen onze klanten om hun teams efficiënter te beheren. Op het vlak van parkeerservices kunnen verfijnde analysetools bijvoorbeeld helpen om een uitstekende dienstverlening afgestemd op piekperiodes te garanderen.

Services op maat van de klant

We bieden verschillende prijsproducten en -opties op maat aan. Onze tools voor inkomstenbeheer en businessintelligentie zijn ook apart verkrijgbaar, en ook hier kun je rekenen op volledige ondersteuning en training. Deze softwareprogramma’s werden ondertussen al geïmplementeerd in het Verenigde Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten.

Respect voor privacy

Wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen, behandelen we deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk in overeenstemming met de huidige wetgeving van elk land waarin we actief zijn, zoals de nieuwe Europese wetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht wordt.