Versie oktober 2018

Informatie over de uitgever

Uitgever:

De website www.group-indigo.com (de ‘Site’) wordt gepubliceerd door INDIGO GROUP, “Société par Actions Simplifiée” met een kapitaal van 160.044.282 euro, waarvan de maatschappelijke zetel is gelegen te 4 place de la Pyramide – Immeuble Ile de France – Bâtiment A – 92800 PUTEAUX/LA DEFENSE, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 800 348 146, hierna ‘Indigo’ genoemd.

Tel.: +33 1 49 03 15 00

Publicatieverantwoordelijke:

Sébastien FRAISSE, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de INDIGO-groep

Hosting:

De Site wordt gehost op de servers van de vennootschap Microsoft Ierland, met maatschappelijke zetel te Atrium Building – Block B – Carmanhall Road – Sandyford Industrial Estate – Dublin 18 – Ierland, geregistreerd in Ierland onder het nummer 256 796.

Ontwerp/realisatie:

BRAINSONIC, “Société par Actions Simplifiée” met een kapitaal van 456 075, 00 euro, waarvan de maatschappelijke zetel is gelegen te 28 rue Meslay – 75003 Parijs, ingeschreven in het Parijse handels- en vennootschapsregister onder het nummer 448 567 867.

Algemene informatie:

Het bezoek van deze Site is onderworpen aan de naleving van de Gebruiksvoorwaarden.

De bezoeker wordt ervan op de hoogte gebracht dat de informatie op de Site te allen tijde kan worden gewijzigd en/of bijgewerkt, zonder voorafgaande kennisgeving.

Indigo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadeel van welke aard dan ook die een bezoeker heeft geleden wegens:

  • het gebruik van de Site,
  • de onmogelijkheid om de Site te bezoeken,
  • weglatingen, wijzigingen en/of updates van de Site.

In overeenstemming met de wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978, zoals laatstelijk gewijzigd, hebt u een recht van inzage, rectificatie, bezwaar en wissing van persoonsgegevens. Deze rechten kunt u doen gelden door een e-mail te sturen naar het adres: dpo.fr@www.group-indigo.com of te bellen naar het nummer Indigo - Numéro informations générales.

Fotocredits:

  • I-stock database
  • Legond,
  • Valentine Michel
  • Léa Crespi