Het vlaggenschip van Four Seasons Hotels & Resorts beschikt over 386 parkeerplaatsen voor inwoners en 113 parkeerplaatsen voor hotel-, restaurant- en bargasten. Onze gespecialiseerde afdeling Northern Valet beheert al vanaf dag één alle parkeerservices en de hotelparking. Ons topteam maakt zo’n 12.000 ritten per maand voor ongeveer evenveel residentiële als commerciële klanten.

Dankzij complex servicebeheer kunnen we de verwachtingen van veel verschillende klanten vervullen en daarbij ook rekening houden met de behoeften van alle partijen: het hotel en Four Seasons Hotels & Resorts, het bedrijf dat het parkeerterrein bezit, Maori en Colliers, en de twee raden van bestuur van de flatgebouwen. Deze expertise en technische kennis zijn net wat Northern Valet zo uniek maakt en stellen het bedrijf in staat om alle uitdagingen enthousiast het hoofd te bieden.