»

Carpark Futures
Competition

Find out more about INDIGO Group and Dominique Perrault Architecture international architecture competition

Voldoen aan de uitdagingen inzake
mobiliteit en de stad van morgen

 • Demografische gegevens

  +2 miljard

  inwoners tegen 2050

  Per inwoner

  Parijs Shanghai New York
  48m2 260m2 98m2
 • Leefmilieu

  70%

  van de energiebehoefte

  van een gebouw kan uit natuurlijke hulpbronnen gehaald worden, o.a. dankzij thermische inertie van ondergrondse ruimtes.

Onze missie:

 • Het dagelijks leven van de stadsbewoners verbeteren

 • Een vlottere en gedigitaliseerde klantenbeleving aanbieden

 • Beantwoorden aan de behoeften van de slimme en duurzame stad

Verkennen en 
heruitvinden van
ondergrondse stedelijke ruimtes

Inspelend op de evoluerende behoeften en toepassingen, stelt Indigo-groep op basis van zijn expertise in het ontwerpen van ondergrondse parkings, een nieuwe visie voor op ‘The parking of the future’. Investeren in ondergrondse ruimtes met een nieuwe aanpak die rekening houdt met de behoeften van vandaag en die anticipeert op de komende veranderingen, maakt deel uit van onze denkoefeningen. Het lijkt ons dan ook logisch om de uitgebreide mogelijkheden die ondergrondse ruimtes kunnen bieden, te benutten, door o.a. de integratie van ondergrondse ruimtes in het stadsleven, het aanbod van mobiliteitsdiensten uit te breiden, de stadslogistiek te vergemakkelijken of ook door de duurzame stad te voorzien van groene energie.

»
«

De parking van morgen is klaar voor zijn omgeving en vormt de basis van de mobiliteitsthema’s en -diensten van de Smart Cities van de toekomst.

Sébastien Fraisse

Voorzitter van de Raad van Bestuur van de groep Indigo

»
«

De parking van morgen moet worden geïntegreerd in de stedelijk structuur om mobiliteit in de ruimste zin te vergemakkelijken, van diensten tot energie.

Dominique Perrault

Architect & stedenbouwkundige, oprichter van DPA

Een reflectie in samenwerking met Dominique Perrault Architecture, specialist in ondergrondse architectuur. 

Om dit project te realiseren, is Indigo op zoek gegaan naar de beste partner, met name Dominique Perrault en zijn internationale architectenbureau, DPA. Dominqiue Perrault, uitvinder van het ‘groundscape’-concept (een samentrekking van “bodem”en “landschap”), heeft al enkele zeer mooie projecten gerealiseerd waarin de ondergrondse ruimte een belangrijk rol speelt, zoals de Nationale Bibliotheek van Frankrijk (BnF) in Parijs en de EWHA Women’s University in Seoul, Korea.

Zijn denkpistes zijn zowel globaal als lokaal en leiden tot reflectie over een aantal mogelijkheden die verder gaan dan de onderwerpen mobiliteit en parkeren. Parkings zullen, naast het aanbieden van parkeerplaatsen, een dienstencentrum worden die volledig verbonden zijn met de omgeving en fungeren als een als verlengstuk van de bovenliggende stad. Denk hier aan: het zorgen voor verlichting, het wegwerken van de “boven-onder” scheiding, het verbinden van parkeren en vervoer in de ruime zin zoals bijvoorbeeld het aanbieden van deelwagens en zelfs een energiebron worden.

Parijs in 1900

De ondergrond heeft een sanitaire functie

Parijs in 1970

Auto's parkeren ondergronds dankzij Indigo

Parijs morgen

De parking wordt een essentieel en actief onderdeel van de slimme en duurzame stad dankzij Indigo

© Dominique Perrault Architect voor de INDIGO Group, 2020

Onderzoek van
typologieën van
locaties & steden

Ondergrondse parkings maken het mogelijk om de stedelijke activiteiten te intensiveren en tegelijkertijd de integriteit van de stad te beschermen, met inbegrip van de meest gevoelige erfgoedlocaties. Vele belangrijke stadscentra van Europa zijn verbeterd door op strategische locaties ondergrondse parkings te bouwen waarvan we in Parijs en Brussel mooie voorbeelden vinden.

DPA heeft 3 stadstypes en 4 locatietypologieën geïdentificeerd. Hoewel ze verschillende architecturale strategieën vereisen, gaat de algemene tendens naar de ontwikkeling van een stedelijk vloeroppervlak met een verscheidenheid aan diensten die verband houden met mobiliteit in het algemeen en daarbuiten: stadslogistiek, energieproductie, creatie van ontmoetingsruimtes (cultureel, professioneel,…). Het gaat dus verder dan het aanbod van voldoende parkeerplaatsen.

Een nieuwe visie voorstellen
om alle typologieën aan te pakken

De herontwikkelde parking
Het Stadsplein
De Grote Laan
De stevige vloer

© Dominique Perrault Architect voor INDIGO Group, 2020

De herontwikkelde parking

Een strategie voor de herinrichting van bestaande ondergrondse parkings, voornamelijk in de grote stadscentra.

 • Herinrichting van de bestaande infrastructuur
 • Verbindingen met de straat, aangrenzende gebouwen en andere vervoersmogelijkheden
 • Lokale Mobiliteitshub
 • Specifieke openingen en versterkingen voorzien in de vloerplaten
 • Vormgeving van verkeerscirculatie, licht en lucht
 • Thematische diversificatie

© Dominique Perrault Architect voor INDIGO Group, 2020

Het Stadsplein

Ontwerp van een duurzaam openbaar plein met verschillende diensten en een markthal.

 • Openbaar plein met multifunctionele (markt)hal
 • Ontwikkeling van een geïntegreerde duurzame oplossing voor korte en lange toeleveringsketens
 • Openbare ruimte voorzien van diensten
 • Flexibele optimalisatie van parkeerplaatsen
 • Vormgeving van verkeerscirculatie, licht en lucht
 • Thematische flexibiliteit

© Dominique Perrault Architect voor INDIGO Group, 2020

De Grote Laan

Een infrastructurele oplossing voor de belangrijkste verkeersassen van grote steden.

 • Een flexibel lager niveau
 • Ruimtelijk principe van lineaire uitvoering
 • Optimalisatie van de verkeersstroom
 • Verbindingen met aangrenzende gebouwen
 • Vormgeving van verkeerscirculatie, licht en lucht

© Dominique Perrault Architect voor INDIGO Group, 2020

De stevige vloer

Morfologisch principe voor het creëren van een gemeenschappelijke vloer onder en tussen de gebouwen.

 • Schaalbare oplossing van een gebouw tot een blok
 • De basis voor duurzame collectieve diensten
 • Continuïteit van verbindingen
 • Geïntegreerde stedelijke oplossing
 • Vormgeving van verkeerscirculatie, licht en lucht
 • Naar de Grote Stad

Bepaling van de programma's die ontwikkeld moeten worden in ondergrondse ruimtes om het gebruik te diversifiëren en het dagelijks leven van de bewoners te verbeteren.

Verdieping 0

Zachte mobiliteit

Dynamische signalisatie

Digitale diensten/MAAS Integratie

On-street Management

Smart valet parking zone

Tuinen / gemeenschappelijke tuinen

Winkels

Last mile delivery

Electrische oplaadpunten

Diensten HUB's

Mobility HUB's

Culturele ruimtes / Theaters

Dark kitchens

Third places / Fabs-labs

Fitnesscentra

Hostels

Parking voor wagens

Autonome parking

Landbouw

Parking voor wagens

Archief -en opslagruimtes

Logistieke ruimtes

Data centra

Waterzuivering

Energie opslag

Geothermie

Niet-menselijke industrieën

Wil je nog meer informatie

« Carpark Futures Opportunities in the Underground »